Uluslararası Selahaddîn Eyyûbî Sempozyumu

Duyurular

    Selahaddin Eyyubi, m. 1138’de dünyaya gelmiştir. Baalbek ve Şam’da büyüyen Selahaddin Eyyubi, iyi bir din eğitimi almıştır.Askeri yaşamı, din eğitimi gibi başarılı geçmiştir. Tarih 1171’i gösterdiğinde Selahaddin Eyyubi, Fatımi devletini yıkarak Mısır’ın tek yöneticisi konumuna gelmiştir. Mısır’daki zengin tarım topraklarından istifade eden Selahaddin Eyyubi, çok disiplinli bir orduyla Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır’daki tüm Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirmeye çalışmıştır.Yeni kurduğu devlette birlikte yaşama kültürüne önem vermiş; din ve eğitim alanında önemli işler gerçekleştirmiştir. Bu anlamda Selahaddin Eyyubi, sadece kumandan sıfatıyla değil; aynı zamanda âlim, cömert, erdemli ve kararlı bir hükümdar oluşuyla da örnek bir şahsiyettir.

    Doğuda kurduğu devlet ve yönetim sistemiyle ön plana çıkan Selahaddin Eyyubi, Batı’da ise Haçlılara karşı gösterdiği dirençle adını duyurmuştur. Çünkü o, Haçlıların çokluğu karşısında gelişmiş askeri araç ve teknikleri olmadığı halde önemli stratejik hamleler yapmıştır. Düzensiz küçük kuvvetlerini Haçlılara karşı maddi ve manevi açıdan güçlü tutmuştur. Böylece 1187’de Latin Haçlı krallıklarına karşı Hattin’de önemli bir zafer kazanmıştır. 2 Ekim 1187’de Kudüs’ü Haçlılardan almasıyla büyük bir komutan olduğunu perçinlemiş ve bir daha silinmeyecek şekilde adını tarihe yazdırmıştır. Çünkü Kudüs,88 yıllık esaretinden onun sayesinde kurtulmuştu. Artık bu şehir Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların birlikte yaşayabildiği ve dinsel hoşgörünün ön planda olduğu bir mekân haline gelmiştir.Bu başarı ve beraber yaşama örnekliği, Haçlıların üçüncü seferi başlatmadan bitirmelerine neden olmuştur. Böylece Selahaddin Eyyubi, Ortadoğu’nun Haçlı istilası karşısında ayakta kalmasını sağla yan bir komutan olarak tarihin sembol kişiliklerinden biri olmuştur.

    Siirt İlahiyat Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu, Doğu ve Batı’nın iyi bildiği tarihi bir şahsiyeti, tekrar gündeme getirerek birlikte yaşama imkânına farklı ve yeni yaklaşımlar sunmayı amaçlamaktadır . Birbirini öteki gören günümüz insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey birleştirici ve samimi bir dildir. Herkesin kendi kalmayı başararak ve kendinden farklı olana saygı duyarak yaşayacağı huzurlu bir iklim, bugünün çatışmacı ortamında özlemle beklenen bir durumdur. Bu çerçevede örnek şahsiyetiyle tarihe mal olmuş Selahaddin Eyyubi gibi bir kişiliğin,bu bilimsel sempozyum aracılığıyla beraber yaşama ve hoşgörü kültürüne önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.